Bookingvejledning – ydelser2017-05-01T09:32:33+00:00

Bookingvejledning – ydelser

 Her opretter og administrerer du de ydelser, der kan bookes.

A. Klik her for at oprette en ny ydelse (se nedenfor for uddybende beskrivelse).

B. Hvis du har en lang række ydelser og skal finde en bestemt ydelse, kan du her søge efter den på listen.

C. Her er navnet på de ydelser, der er oprettet. Klik på navnet for at redigere ydelsen.

D. Her ser du om ydelsen er aktiv (dvs. vises på forsiden).

E. Ved at klikke på dette ikon kan du ligeledes få adgang til at redigere ydelsen.

F. Ved et klik på skraldespands-ikonet bliver ydelsen slettet.

Ved et klik på A (opret ydelse) eller på E (rediger ydelse), vises dette skærmbillede:

‘Tilbage’-knappen fører dig retur til oversigten over ydelser.

H. Her indtaster du navnet på ydelsen. Dette navn vil blive vist på forsiden, når kunden skal vælge ydelse.

I. Her skrives en kort beskrivelse af ydelsen, der ligeledes vil blive vist på forsiden.

J. Indtast prisen på ydelsen. Under ’Indstillinger’ vælger du, om denne pris – der vises på forsiden – er ekskl. eller inkl. moms.

K. Her kan du indtaste et standard antal, hvilket er relevant, hvis en ydelse f.eks. altid sælges med 2 stk.

L. Dette er den total pris (pris x antal), og denne pris vises til kunden på forsiden.

M. Her skal du indtaste selve ydelsens varighed. Dette er den varighed, som kunden får vist på forsiden. Til højre side af feltet skal du kan vælge mellem bl.a. minutter og timer.

N. Har du brug for at forberede en ydelse inden kunden kommer, er det her, du skal afsætte tid til det. Kunden vil ikke på forsiden kunne se, at du skal bruge tid til forberedelse, men der vil altid være tid i kalenderen for den pågældende medarbejder til denne forberedelsestid.

O. Skal du herimod brug tid til f.eks. oprydning efter en ydelse, er det her du skal indtaste dette. I eksemplet ovenfor varer selve ydelsen 10 minutter, og der er afsat 10 minutter efter ydelsen. Dette vil i praksis betyde, at hvis en kunde har booket en ydelse fra kl. 13.00 – 13.30, vil der først kunne bookes en nu tid 10 minutter efter, dvs. 13.40.

P. Vil du ikke overraskes af bookinger, der er foretaget med kort varsel, skal du indtaste en tid her. På hver ydelse kan du bestemme med hvor langt varsel en kunde kan booke en ydelse. I ovennævnte eksempel er tiden sat til 30 minutter. Sidder en kunde foran sin pc kl. 10.00 for at foretage en booking, kan hun altså tidligst booke denne ydelse kl. 10.30. Denne mulighed er lavet for at undgå, en medarbejderne bliver overrasket af bookinger, som de ikke havde set. Tilbyder man ydelser, der ikke kræver, at medarbejderne har et varsel, kan man selvfølgelig sætte tiden til 0.

Funktionen er lavet således, at hvis der bookes udenfor åbningstiden, kan man tidligt booke denne ydelse 30 minutter efter, at lokationen er åbnet – ligeledes for at sikre at medarbejderne har en varselstid.

Q. Her bestemmer du om ydelsen skal være aktiv eller deaktiv (dvs. vises på forsiden)

R. Kan bestemmer du, om ydelsen skal følge den standard-tid, der er sat under ’Indstillinger’, om ydelsen altid er åben (forudsat at lokationen er åben), eller om der skal sættes specielle åbningstider til en ydelse.

S. Her vælger du hvilke lokationer, der tilbyder ydelsen.

T. Her vælger du hvilke medarbejdere, der udfører ydelsen.

U. Her vælger du hvilke kategorier denne ydelse skal indgå i. Det er muligt at tilføje en ydelse til flere kategorier.

V. Her kan du gemme ydelsen – eller annullere dine ændringer.